Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Rozwiązanie: