Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz kwas siarkowy(IV).

Rozwiązanie: