Uzupełnij informacje dotyczące pH i odczynu roztworów znajdujących się w probówkach.

Rozwiązanie: