Zaznacz zestaw. który zawiera tylko wzory sumaryczne kwasów dysocjujących dwustopniowo. 

Rozwiązanie: