Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego Otrzymywanie kwasu fosforowego(V). 

Rozwiązanie: