14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36

Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego Otrzymywanie kwasu fosforowego(V). 

Rozwiązanie: