a) Napisz nazwę systematyczną tlenku będącego jednym ze składników rdzy. Oblicz zawartość procentową metalu w tym tlenku.

Rozwiązanie: