11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33

W tabeli przedstawiono rozpuszczalność tlenku węgla(IV) w wodzie o różnej temperaturze.

Rozwiązanie: