Podkreśl odpowiednie wyrażenia, tak aby powstały poprawne opisy obserwacji i wniosku z doświadczenia chemicznego przedstawionego na schemacie. 

Rozwiązanie: