Napisz wzory sumaryczne kwasów: azotowego(V), węglowego i fosforowego(V), a następnie dopisz nad symbolami chemicznymi pierwiastków ich wartościowość. 

Rozwiązanie: