8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30

Podaj po jednym przykładzie zastosowania kwasów siarkowego(VI) i siarkowego(IV) w każdej z podanych gałęzi przemysłu.

Rozwiązanie: