Na fotografii przedstawiono zachowanie niektórych materiałów i substancji pod wpływem stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI). Napisz obserwacje i sformułuj wniosek z tego doświadczenia chemicznego. 

Rozwiązanie: