a) Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV).

Rozwiązanie: