8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

a) Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV).

Rozwiązanie: