Modele przedstawiają cząsteczki dwóch kwasów tlenowych siarki. 

Rozwiązanie: