8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Podaj po jednym przykładzie zastosowania kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego w każdej z podanych dziedzin. 

Rozwiązanie: