Podaj po jednym przykładzie zastosowania kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego w każdej z podanych dziedzin. 

Rozwiązanie: