8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rozpuszczalność siarkowodoru w wodzie w temperaturze 20

Rozwiązanie: