Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów. 

Rozwiązanie: