8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów. 

Rozwiązanie: