Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.

Rozwiązanie: