93 102 107

Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Rozwiązanie: