82 84 96 102

Przyporządkuj wzory soli wymienionych w punkcie a) do ich zastosowań podanych w punkcie b). Skorzystaj z różnych źródeł informacji. 

Rozwiązanie: