68 72 78 79 82 84

Napisz równania reakcji otrzymywania soli, jeżeli substratami są

Rozwiązanie: