63 68 76 78 79 82

Wyjaśnij, na czym polega reakcja zobojętniania. 

Rozwiązanie: