44 50 58 63

Po dodaniu kilku kropel roztworu oranżu metylowego zawartość probówki zabarwiła się na czerwono. Wybierz nazwy substancji lub mieszanin, które mogły się znajdować w probówce. 

Rozwiązanie: