39 44 55 58

Wskaż wzory tlenków kwasowych i napisz równania ich reakcji z wodą. 

Rozwiązanie: