39 50 55

Wyjaśnij, na czym polega proces dysocjacji jonowej kwasów. 

Rozwiązanie: