207 211 220

Spośród podanych informacji wybierz te, które dotyczą

Rozwiązanie: