201 203 211 217

Spośród podanych informacji (a-g) wybierz te, które dotyczą glukozy i fruktozy. 

Rozwiązanie: