195 201 207 211

Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w sacharozie. 

Rozwiązanie: