185 188 201 203

Napisz wzór półstrukturalny tłuszczu o nazwie tripalmiitynian glicerolu. 

Rozwiązanie: