181 185 195

Zakwalifikuj związki chemiczne o podanych wzorach sumarycznych do alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów lub aminokwasów. 

Rozwiązanie: