176 181 188 195

Oblicz masę cząsteczkową glicyloglicyny.

Rozwiązanie: