168 173 181 185

Napisz równanie reakcji spalania całkowitego:

a) kwasu propionowego;

b) kwasu o 8 atomach węgla w cząsteczce. 

Rozwiązanie: