<
22

Wybierz wzory sumaryczne kwasów. 

Rozwiązanie: