125 130 133 141

Zakwalifikuj węglowodory o podanych wzorach sumarycznych do alkanów, alkenów lub alkinów.

Rozwiązanie: