125 130 136 141

Wybierz informacje, które odnoszą się zarówno do etanu, etenu jak i etynu.

Rozwiązanie: