125 133 136 141

Wybierz wzory alkinów. 

Rozwiązanie: