96 102 112 118

Wybierz wzory alkanów. 

Rozwiązanie: