93 96 107 112

Odpowiedz, które z przedstawionych na fotografii substancji należą do związków nieorganicznych. 

Rozwiązanie: