90 104

Wskaż zdania, które są prawdziwe. 

Rozwiązanie: