94

Wyjaśnij, dlaczego palącej się benzyny nie wolno gasić wodą. 

Rozwiązanie: