54 73

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: