65

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkenów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: