324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 338

Zaznacz wiązanie peptydowe w podanym wzorze dipeptydu. 

Rozwiązanie: