323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 335 336 337 338

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. Napisz obserwacje i sformułuj wnioski. 

Rozwiązanie: