322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 338

Wskaż i nazwij grupy funkcyjne w podanym wzorze półstrukturalnym aminokwasu.

Rozwiązanie: