320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 332 333 334 335 336 337 338

Napisz wzór półstrukturalny tłuszczu, jeśli wiadomo, że w wyniku hydrolizy zasadowej tego tłuszczu powstały 2 cząsteczki stearynianu sodu i 1 cząsteczkę palmitynianu sodu. 

Rozwiązanie: