318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Napisz wzory półstrukturalne estrów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: