314 316 317 318 319 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

Wskaż, które ze związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych są alkoholami, a które fenolami. 

Rozwiązanie: