314 316 317 318 319 320 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych i półstrukturalnych. 

Rozwiązanie: