314 316 317 318 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Napisz wzór sumaryczny styrenu na podstawie podanego wzoru i oblicz zawartość procentową węgla w jego cząsteczce. 

Rozwiązanie: