310 314 316 317 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów konstytucyjnych alkinu o wzorze sumarycznym C

Rozwiązanie: